Nút cao su chống thấm

Chụp vào đầu cáp ra khỏi ống, ngăn nước chui vào ống.

Mã hiệu đặt hàng:

NCS - [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: đặt cho ống OSPEN 100 sẽ là NCS - 100 

Phụ kiện ống nhựa xoắn hdpe ospen - nút cao su chống thấm
Stt Nút cao su D1 (mm) D2 (mm) L (mm))
1. NCS - 25 20 35 35
2. NCS - 30 43 25 56
3. NCS - 40 55 35 60
4. NCS - 50 68 40 82
5. NCS- 65 85 55 116
6. NCS - 80 105 70 118
7. NCS - 100 135 90 162
8. NCS - 125 163 110 172
9. NCS - 150 198 135 212
10. NCS - 175 235 150 250
11. NCS - 200 255 160 284
12. NCS - 250 328 175 310

Nút cao su lắp đặt hoàn thiện

                                               1. Ống Ospen

                                               2. Băng cao su & PVC

                                               3. Nút cao su

                                               4. Keo silicon chịu nước

                                                5. Dây cáp

Phụ kiện ống nhựa xoắn HDPE Ospen - Nút cao su chống thấm