Măng sông

Sử dụng nối hai ống OSPEN cùng kích thước. Thông số kỹ thuật theo bảng bên.

Mã hiệu đặt hàng:

MS = [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: măng sông cho ống OSPEN 100 sẽ là MS - 100

Phụ kiện ống nhựa xoắn - Măng sông
Stt Loại măng sông D1 (mm) D2 (mm) L (mm)
1. MS - 25 35 27 60
2. MS - 30 45 32 65
3. MS - 40 60 42 85
4. MS - 50 70 53 110
5 MS - 65 90 67 130
6. MS - 70 95 73 130
7. MS - 80 110 83 165
8. MS - 90 113 94 170
9. MS - 100 140 103 200
10. MS - 125 170 128 240
11. MS - 150 204 155 260
12. MS - 160 215 165 270
13 MS - 175 238 180 300
14 MS - 200
270 205 330
15 MS - 250
328 258 350

Các bước sử dụng măng sông nối ống

Bước 1

Vặn hết măng sông theo chiều kim đồng vào một đầu ống cần nối. Dùng cưa, cắt phần nắp của măng sông. .

Bước 2

Đưa đầu ống thứ hai cần nối vào sát đầu ống thứ nhất đã vặn măng sông ở Bước 1. Xoay măng sông ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi điểm tiếp xúc giữa hai ống nằm giữa măng sông 

Bước 3

Dùng băng cao su non và băng cao su lưu hóa quận chặt điểm tiếp xúc giữa măng sông và ống

Bước 4

Dùng đèn khò làm chảy cao su lấp kìn các khe hở giữa măng sông và ống (nếu cần)

Bước 5

Dùng băng PVC chịu nước quấn chặt bên ngoài lớp băng cao su.

Bước 6

Kiềm tra mối nối hoàn thiện

Mối nối ống nhựa xoắn hoàn chỉnh

Mối nối hoàn chỉnh

1. Ống nhựa

2. Măng sông

3. Băng cao su

4. Băng PVC