Gối đỡ

Sử dụng giữ khoảng cách giữa các ống nhựa xoắn lắp đặt song song với nhau.

Mã hiệu đặt hàng:

GD - [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: đặt cho ống OSPEN 100 sẽ là GD - 100 

PCông trình dùng gối đỡ
Odoo • Văn bản và hình ảnh
Stt Gối đỡ a (mm) b(mm) h (mm) R (mm)
1 GD - 80 192 100 99 53,5
2 GD - 90 192 100 99 56,0
3 GD - 100 192 100 99 66,0
4 GD - 125 256 132 96 81,0
5 GD - 150 256 132 96 98,0
6 GD - 200 342 170 117 131,5