Phụ kiện ống nhựa xoắn hdpe Ospen - Đầu bịt
                                           1. Đầu bịt ống
                                           2. Dây mồi kéo cáp
                                           3. Băng cao su
                                           4. Băng PVC

   Đầu bịt

   Vặn vào đầu ống tránh nước, cát, bụi, côn trùng, dị vật... chui vào trong ống trong quá trình lưu kho, vận chuyển và các đầu ống chờ chưa kéo cáp

   Mã hiệu đặt hàng:

   DB = [kích thước đường kính trong của ống]

   Ví dụ: đầu bị cho ống OSPEN 100 sẽ là DB - 100

   Để đảm bảo nước không chui vào trong ống, điểm tiếp xúc với đầu bịt và ống Ospen nên quấn kỹ bằng băng cao su ở trong, băng PVC ở ngoài.