Mặt bích

Dùng nơi ống OSPEN đi vào hố ga, bề mặt tường nhằm đảm bảo thẩm mỹ khi lắp đặt

Mã hiệu đặt hàng:

MB - [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: đặt cho ống OSPEN 100 sẽ là MB - 100 

Phụ kiện ống nhựa xoắn HDPE Ospen - Mặt bích
Stt Mặt bích L (mm) H(mm) D (mm)
1 MB - 80 215 108 112
2 MB - 100 215 108 138
3 MB - 125 215 108 168
4 MB - 150 218 130 202
Phụ kiện ống nhựa xoắn HDPE Ospen - Mặt bích