Nút loe

Vặn vào đầu ống Ospen trước khi kéo cáp, tránh việc xước và rách vỏ cáp, ống nhựa trong quá trình kéo cáp

Mã hiệu đặt hàng:

NL - [kích thước đường kính trong của ống]

Ví dụ: đặt cho ống OSPEN 100 sẽ là NL - 100 

Phụ kiện ống nhựa xoắn HDPE Ospen - Nút loe
Stt Nút loe D1 (mm) D2 (mm) L (mm)
1. NL - 25 20 35 35
2 NL - 30 25 45 50
3 NL - 40 36 55 50
4 NL - 50 45 65 60
5 NL - 65 60 95 70
7 NL - 80 75 115 85
9 NL - 100 95 140 105
10 NL - 125 116 170 120
11 NL - 150 140 205 150
13 NL - 175 168 250 160
14 NL - 200 190 270 185
15 NL - 250 235 335 200