Livechat Channel andatphat.com

Thống kê

Mặt vui vẻ

100.0 %

Mặt trung tính

0.0 %

Mặt buồn

0.0 %

The 1 last feedbacks

andatphat.com / 93

The Team

Admin
Admin
Great 100.0%
Okay 0.0%
Tồi 0.0%
Nguyễn Thị Hải Anh
Not rated yet
Nguyễn Thị Thùy Liên
Nguyễn Thị Thùy Liên
Not rated yet
Ngô Hồng Nhung
Not rated yet
Phạm Thị Yến
Not rated yet